yeu thich 0
salesnnc49@gmail.com 0986242888

Dây chày đầm dùi chạy điện

Liên hệ
Mã sản phẩm: chày đầm dùi Còn hàng
zalo

Chi tiết sản phẩm

Tên hãng

Kích thước

Trung Quốc

Ф35/4m, Ф35/6m, Ф50/4m, Ф50/6m

Jinlong

Ф35/4m, Ф35/6m, Ф50/4m, Ф50/6m

Julan

Ф35/4m, Ф35/6m, Ф50/4m, Ф50/6m

Chady

Ф35/4m, Ф35/6m, Ф50/4m, Ф50/6m, Ф70/4m, Ф70/6m,

telephone