yeu thich 0
salesnnc49@gmail.com 0986242888

Dây chày đầm dùi chạy xăng

Liên hệ
Mã sản phẩm: Dây chày đầm dùi chạy xăng Còn hàng
zalo

Chi tiết sản phẩm

Tên hãng

Kích thước

Tayo

Ф35/5m, Ф38/5m, Ф38/6m, Ф45/5m, Ф45/6m

Fuji

Ф35/5m, Ф38/5m, Ф38/6m, Ф45/5m, Ф45/6m

Julan

Ф35/5m, Ф38/5m, Ф38/6m, Ф45/5m, Ф45/6m

Chady

Ф35/5m, Ф38/5m, Ф38/6m, Ф45/5m, Ф45/6m

telephone